sklepy

Magnolia Park ponownie z pełną ofertą. Klienci czują się bezpiecznie

Osoby odwiedzające Magnolia Park znów mogą w pełni korzystać z prawie całej oferty centrum. Mają do dyspozycji m.in. wszystkie sklepy, w tym dwa nowo otwarte. W centrum niezmiennie obowiązują ścisłe zasady i procedury bezpieczeństwa. Klienci bardzo je doceniają.

Galerie handlowe w pełnym formacie powróciły 4 maja. Mogą działać, ale w ścisłym reżimie sanitarnym, ponieważ najważniejsze jest zdrowie. Wielką uwagę do bezpieczeństwa przykłada Magnolia Park, w której znów czynne są wszystkie sklepy. – Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają ściśle przestrzegane procedury i wytyczne sanitarne, dodatkowa infrastruktura oraz oznaczenia – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park. – W naszym centrum cały czas obowiązują zasady dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczek. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne warunki korzystania z centrum, zarówno podczas codziennych wizyt, jak i okazjonalnych wydarzeń stacjonarnych, których forma za każdym razem dopasowana jest do sytuacji i ograniczeń – zapewnia.

Bezpieczne zakupy

Klienci doceniają te działania i czują się w centrum bezpiecznie. W badaniu ankietowym ocenili poziom bezpieczeństwa średnio na 4.25 w pięciostopniowej skali. Najczęściej przyznawali ocenę najwyższą. Na 5 ocenili procedury, oznaczenie i infrastrukturę.

Jednym z elementów infrastruktury są podajniki z płynem do dezynfekcji. Na parterze i piętrze rozmieszczonych jest łącznie prawie 30 sztuk. Klienci ocenili w ankietach, że ich liczba jest wystarczająca (ok. 82% ocen 4 i 5). Dopełnieniem w tej kategorii są maseczki i rękawiczki, które można bezpłatnie dostać w Punkcie Informacyjnym.

Klienci pochwalili także oznaczenia w centrum – ponownie w tej kategorii dominowały oceny 4 i 5. Informacje, określające bezpieczny sposób korzystania, są ulokowane w wielu miejscach: nie tylko na pasażach i w toaletach, ale również na ruchomych schodach oraz w windach. Tam, gdzie to możliwe, wejścia i wyjścia zostały rozdzielone, umożliwiając komunikację jednokierunkową, tak aby ułatwić utrzymanie dystansu. Zasada dystansu obowiązuje oczywiście w całym centrum: w korytarzach, w przejściach, a także w sklepach i strefach restauracyjnych. To samo dotyczy zasady zasłaniania ust i nosa. – Aby wszyscy czuli się bezpiecznie, te zasady muszą być respektowane. Na szczęście nasi klienci się do nich stosują. Niemniej jednak naszą rolą jest stałe przypominanie o ich przestrzeganiu – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland. – Takie miejsca jak schody, windy oraz inne elementy infrastruktury wspólnej są regularnie dezynfekowane – dodaje. Ankietowani powiedzieli, że poczucie bezpieczeństwa dodatkowo wzmacnia obecność personelu ochrony, przypominającego o konieczności respektowania obowiązujących zasad.

Chcą dystansu po pandemii

Z ankiety wynika, że klienci chętnie wrócą do zwyczajów robienia zakupów w galerii sprzed pandemii i do brania udziału w wydarzeniach stacjonarnych. Sugerują, że liczba uczestników wydarzeń powinna być ustalona i kontrolowana. Klientom Magnolia Park zależy na tym, aby centrum także po pandemii zapewniało warunki, w których można utrzymywać dystans społeczny. Dotyczy to także sklepów i kontaktów ze sprzedawcami. Klienci proponują sklepom stanowiska do składania zamówień online, kasy samoobsługowe oraz cyfrowe tablice informacyjne.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone pod koniec 2020 roku. Wzięło w nim udział 520 pełnoletnich osób – z czego 52% stanowiły kobiety, 48% – mężczyźni.

Niedługo po przeprowadzeniu ankiety Magnolia Park została odznaczona certyfikatem SafeGuard przez firmę Bureau Veritas, która jest światowym liderem w dziedzinie certyfikacji. Widoczny przed wejściem do centrum znak to informacja, że miejsce spełnia wymogi sanitarne związane z COVID-19. Certyfikat został ponownie poświadczony i zaktualizowany w ostatnich dniach kwietnia, co tym bardziej potwierdza gotowość Magnolia Park do pełnej działalności w ścisłym reżimie sanitarnym po czwartym lockdownie.